Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Komplexní manuál k přijím. řízení

Důležité soubory k vyhlášení a zahájení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kontaktní osoby ředitel školy - Mgr. Radan Nachmilner  777 900 010  reditel@ssinfotech.cz    kdykoli

případně Helena Mádrová - asistentka ředitele 595 172 000

Základní soubory k přijímacímu řízení 1. kolo PŘ  (Vysvětlivky:  PZ-přijímací zkoušky; JZ-jednotná zkouška; PŘ-přijímací řízení)

Sdělení ředitele SŠINFOTECH k PZ          Kritéria - podmínky přijetí           Vyhlášení 1. kola PŘ          Předpokládaný počet přijatých

Přihlášky  ( tiskopisy, jak vyplnit přihlášku apod.)

   Tiskopis přihlášky        Náležitosti přihlášky - jaké mám možnosti vyplnění                 Termíny a místo odevzdání                  Jak vyplnit přihlášku

  Upozorňujeme, že lékařská prohlídka není potřebná na tiskopis přihlášky oborů IT ani PG! 

Přijímací zkoušky (PZ) 14.4.  15.4. 2020  JZ-jednotná zkouška; SVP - uchazeči se spec. vzděl.potřebami /PPP - Ped. psych.poradna/ 

  Parametry JZ z češtiny a matematiky          Příprava k PZ - semináře                       Uchazeči se SVP                            Pokyny k př.zkouškám

Velmi cenné rady - jak se rozhodovat !                 Vaše šance na přijetí - statistika posledních tří let

Jak v PŘ postupovat a jak se rozhodovat?                                     Šance na přijetí

Převzetí rozhodnutí, zápisový lístek, podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání   PV - smlouva

Završení procesu přijímacího řízení               Zápisový lístek               Motivační stipendium               Smlouva o PV

Zveřejnění výsledků PŘ - rozhodnutí ŘŠ             Volba druhého cizího jazyka 

Výsledky - rozhodnutí - kdy a kde?                                                       Mimořádná jazyková nabídka

Tento ucelený přehled vám přináší dokonalý návod, jak postupovat ve všech krocích PŘ a jako již tradičně i kontaktní on-line poradnu pro PŘ. Upozorňujeme, že lékařská prohlídka není potřebná na tiskopis přihlášky oborů IT ani PG! 

Postupný terminář jednotlivých kroků  

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít