Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Předběžná přihláška

Touto cestou si můžete podat předběžnou přihlášku. Přihláška tohoto typu nemá žádný charakter právního závazku. Slouží výhradně jako významná statistická informace v procesu PŘ. Vytváří registr potencionálních zájemců pro SŠINFOTECH, který pak těmto uchazečům zprostředkovává rychlý a aktuální informační servis. Základní identifikační údaje, které nám poskytujete, vytváří pro obě strany aktuální a rychlý komunikační kanál. Registrovaní uchazeči (i s rodiči) tak mohou efektivněji využít poradenských služeb  školy (v případě SŠINFOTECH - ředitel) a dohodnout si osobní schůzku (na základě předběžné domluvy - kdykoli). Budete mít okamžitý přehled o počtu registrovaných, ale i oficiálně přihlášených uchazečích.Tato forma komunikace sehrála v loňském složitém přijímacím řízení významnou roli a napomohla oběma stranám k úspěšnému průběhu i završení přijímacího procesu. Vyplňte prosím všechny údaje a obdržíte odpověď a přístupové údaje k testování ze znalostí informatiky.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
:
*:
:

Studovat na SŠINFOTECH chci:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou*:


Předběžná volba druhého cizího jazyka**:Verifikace*:

Zpět na vzdělávací nabídku Počítačové sítě Počítačové systémy Počítačová grafika

 

Poslední změna: