Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Přijímačky jsou tu ! Rady-doporučení

V pátek 12. dubna je tady vámi i námi tolik očekávaný den. První kolo přijímaček je za dveřmi, a tímto okamžikem se začíná několikatýdenní období napětí, nervozity, očekávání a trošku i stresu, které neodmyslitelně každý rok v tomto období přichází pro vás, uchazeče o studium.

Domníváme se, že všechny potřebné základní informace nejen o zkouškách, ale o celém přijímacím řízení, jste již obdrželi buď z našich školních zdrojů, anebo z Cermatu. Níže vám poskytneme jen několik dalších informaci spíše technicko organizačního charakteru, které vám i vašim rodičům (případnému doprovodu u zkoušek) pomohou z jednoduchou časovou, prostorovou a organizační orientaci od vstupu do školy, v průběhu konání zkoušek, pochopitelně až po samostné ukončení zkoušek a odchod ze školy. Tyto informace platí pochopitelně i pro 2. termín zkoušek, tedy pondělí 15. dubna 2019.

  Příchod do školy  
 * Zkoušky jsou oficiálně zahájeny v 8,30 hodin; v tuto dobu musíte být v příslušné třídě a na příslušném místě - /Čas zahájení úvodní administrace je nejzazším termínem přítomnosti uchazečů ve zkušebních učebnách/. Lépe být na místě půl hodiny předem, než 5 minut poté. Připomínáme, že začínáte matematikou.  
 * Vzhledem k tomu, že v prostorách hlavní budovy sídly dvě školy,  Střední škola řemesel /1. a 2. patro/ a naše Střední škola informačních technologií /SŠINFOTECH, 3. - 4.  - 5. patro/, bude u vstupu do budovy poměrně "těsno", doporučujeme tedy přijd na zkoušky s určitým předstihem. Nejlépe mezi 7,45 - 8,00 hodin.   
 * U hlavního vchodu budou přítomny studentky 1. ročníku oboru počítačová grafika, které budou působit v rolích vašich průvodkyň a poradkyň. Budou označeny vysačkami školy. S nimi určitě nezabloudíte a dostanete se v pořádku do místa konání zkoušek, tedy 3. poschodí budovy.  
 * Tam se vás ujmou další průvodci z řad studentů 2. ročníků a také padagogů, kteří vám pomohou s orientací a umístěním do příslušných tříd, které máte uvedeny v pozvánkách v kolonce zkušební učebna.  
 * V případě jakéhokoliv problému, který nebute vědět jak řešit, volejte na on-line pomoc přímo řediteli školy - 777 900 010  
  Průběh zkoušek  
 * 1. část /matematika/ probíhá od 8,45 - 9,55/, v případě uchazečů s uzpůsobenými podmínkami je ukončení upraveno dle procent navýšení času  
 * poté následuje přestávka do 10,45, poté se odeberete zpět do zkušebních tříd, 2. část český jazyk je zahájena 10,50 hodin  
 *  v případě, že budete potřebovat s čímkoliv poradit, můžete se směle obrátit na průvodce z řad studentů a pedagogů  
před ukončením první části zkoušek a začatkem přestávky budete vyplňovat krátký dotazník, kde zaškrtnete cizí jazyk, který byste studovali jako druhý. Volba je z NJ,RJ,ŠJ.  
  Ukončení zkoušek  
* Po ukončení zkoušek a pokynů zadavatele opouštíte školu /po ukončení zkoušky uchazeči zůstávají na svých místech a zadávající učitel od nich zkušební dokumentaci vybírá sám/  
* Předpokládané ukončení zkoušek je v 11,05 hodin  
* Ze školy odcházíte samostatně  
  Všechny časy zahájení a ukončení zkoušek u uchazečů s uzpůsobenými podmínkami jsou dle procent navýšení příslušně upraveny dle časového harmonogramu - níže  
  Časový harmonogram přijímacích zkoušek  
  Seznam uchazečů 1. termín 12.4.- rozmístnění do zkušebních místností /dle EČ/  
  Seznam uchazečů 2. termín 15.4.- rozmístnění do zkušebních místností /dle EČ/  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít