Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování

Setkání s rodiči přijatých uchazečů

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Setkání přijatých uchazečů a jejich rodičů s vedením školy k zahájení školního roku 2019 - 2020

Úvodem bychom Vám /všem uchazečům a jejich rodičům/ chtěli poděkovat za přízeň a důvěru, kterou jste projevili podáním přihlášky ke studium na naší škole, a to bez rozdílu pořadí, které jste na přihlášce uvedli a především odevzdáním zápisového lístku. V dnešní době, kdy existuje na trhu škol obrovská konkurence a poptávka /počty žáků ZŠ/ stagnuje nebo se snižuje, si toho nesmírně vážíme. Chceme Vám také upřímně poděkovat za Váš přístup k celému složitému procesu přijímacího řízení, který přispěl k jeho transparentní, kultivované a pohodové atmosféře, jenž vycházela z vzájemné úcty, informovanosti a důvěry obou stran.

Určitě se sluší opětovně i touto cestou pogratulovat všem přijatým nováčkům bez rozdílu oborů a popřát jim mnoho úspěchů v nadcházejícím studiu.

Setkání je již tradičně realizováno v červnu, tedy ještě před zahájením školního roku. Účastní se ho rodiče úspěšných uchazečů - tedy již přijatých studentů, kteří odevzdali v zákonném termínu zápisové lístky. Kromě rodičů pochopitelně rádi přivítáme také budoucí „prvňáky“. Letos setkání proběhne 25. června 2019 (úterý) od 15,30 hodin ve školní jídelně. Setkání se zúčastní management školy, vedoucí oddělení IT, správce sítě, vedoucí oddělení pro výuku cizích jazyků, vedoucí oddělení personálních a e-learningových programů a pochopitelně třídní učitelé. Hlavní náplní tohoto setkání je Vás s předstihem seznámit se vším, co je podstatné pro studenta, ale i pro Vás rodiče před zahájením studia.

Pozvánka na tuto schůzku /s programem/ je také součástí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu, kterou jste obdrželi u příležitosti předání zápisových lístků, rozhodnutí a podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání. Základní obsahové výstupy z tohoto setkání obdržíte na místě i v listinné podobě.

Pokud se setkání nebudete moci zúčastnit, informujte prosím ředitele školy na mail /kvůli přehledu prezentace/. Pro Vás přítomné, ale pro ty, kteří se setkání nemohou z osobních nebo pracovních důvodů účastnit, pochopitelně připravíme výstupy z této schůzky v elektronické podobě na našem webu /výstupy ze setkání/.

Těšíme se na Vaši účast.

777 900 010 mailto: reditel@ssinfotech.cz


Mgr. Radan Nachmilner – ředitel SŠINFOTECH

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít