Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Činnost 1. - 3. ročník /červen 2020/

Plánovaná činnost 1. až 3. ročník /červen 2020/

Zdůrazňujeme, že přítomnost žáků ve škole na níže uvedených aktivitách /12.6. - 19.6./ je dobrovolná a je závislá pouze na rozhodnutí jejich a jejich rodičů

Na základě doporučení MŠMT a především průběhu maturitních zkoušek a také plánovaných přijímacích zkoušek, dokončení přijímacího řízení a rekonstrukce sociálních zařízení, vedení školy rozhodlo naplánovat činnost pro studenty 1. - 3. ročníku /dobrovolnou/ v měsíci červnu takto:

 1. - 11.6.2020   poměrně značně redukované distanční vzdělávání  z důvodu konání MZ A PZ
12.6. /pátek/   pozveme do školy po skupinách studenty 1. až 3. ročníků dle časového   schématu k bloku třídních setkání se spolužáky, které budou moderovat především třídní učitelé protože nás limitují zdravotní opatření, dopředu na Bakaláři připravíme časovou organizaci do 5.6.. Pochopitelně vše je na bázi dobrovolnosti

od 15.6. /pondělí/

do 19.6.

připravíme redukovaný harmonogram konzultací pro 1-3. roč, cca od 8 do max. 12 hodin

cílem bude, aby se studenti mohli setkat se svými vyučujícími dle předmětů, hlavně profilových a řekněme důležitějších, probrali pochopitelně aktuální klasifikaci

dále / dle nařízení ředitele k hodnocení za 2. pololetí/, abychom vyřešili problematické případy těch, kteří se dostali díky mimořádné situaci do prospěchových problémů. Opět platí, že vše je dobrovolné.

19.6. ukončení konzultací  prezenční činnost studentů byla tímto dnem ukončena
22. - 26.6.

administrativně provozní činnost pedagogů

dokončení 1. kola přijímacího řízení

možnost si vyřídit potvrzení o studiu na prázdniny / i na základě elektronické žádosti na skola@ssinfotech.cz/

rekonstrukce sociálních zařízení, dokumentace k ukončení šk. roku, včetně maturitní

29.6.

vydání vysvědčení

potvrzení o studiu

předání vysvědčení (s požadavky k opravným a doplňkovým zkouškám) a závěr školního roku 2019/2020; (od 8 - 9 hod), zasedací místnosti tříd

možnost si vyřídit potvrzení o studiu na prázdniny / i na základě elektronické žádosti na skola@ssinfotech.cz/

STK/2-3.roč/

týká se přihlášených studentů 2. a 3. ročníků podrobnosti  - zde

 


Dodatek

Harmonogram uvolňování v oblasti školství - výtah z doporučení MŠMT

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

 

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít