Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Výchovný poradce, metodik prevence

Mgr. Jitka Solichová výchovná poradkyně (VP)

Vymezení okruhu činností a odpovědnosti VP:

 • shromažďuje průběžné informace o studentech s výchovnými, kázeňskými, sociálními či studijními problémy a ve spolupráci se ZŘ, VP, PPP, TU a rodiči žáků napomáhá k jejich řešení.
 • odpovídá za komunikaci s VP ZŠ v okrese a přípravu prezentací vzdělávací nabídky
 • zodpovídá za tvorbu a realizaci IVP pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Řídí spolupráci se SPC.
 • vykonává poradenskou a konzultační činnost
 • řídí poradní orgán ředitele školy – výchovnou komisi školy.
 • připravuje výchovný plán školy ve spolupráci se školním metodikem prevence.
 • zajišťuje legislativní rámec realizace MZ žáků se SVP

Konzultační hodiny

výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Solichová

úterý: 8.45 – 9.45 hod., kab. č. 312

konzultaci lze domluvit i kdykoli jindy

e-mailová adresa: solichova@ssinfotech.cz

telefon: 595 172 009


Mgr. Miroslava Sabovčíková školní metodik prevence (ŠMP)

Vymezení okruhu činností a odpovědnosti VP:

 • činnosti v souvislosti s tvorbou, plněním a koordinaci činností, jež jsou spjaty s MPP
 • plánování a organizační zabezpečení preventivních akcí a činnosti
 • sumarizaci celoročních aktivit
 • vykonává poradenskou a konzultační činnost

Konzultační hodiny

školní metodička prevence: Mgr. Miroslava Sabovčíková

pondělí 11.25 – 12.10 hod. zasedací místnost 3. poschodí

konzultaci lze domluvit i kdykoli jindy

e-mailová adresa: sabovcikova@ssinfotech.cz

telefon: 595 172 006


RSDr. Jan Vavřička - terapeut, psycholog externí psycholog školy (EPŠ)

Vymezení okruhu činností EŠP: plně v kompetenci ŘŠ

RSDr. Jan Vavřička - je plně kvalifikovaným odborníkem v oblasti školní psychologie, psychoterapie, psychorelaxačních a meditačních technik, komunikačních technik a výukových a výcvikových programů k volbě povolání a dalšího studia

výhradně na základě doporučení ŘŠ, konzultace se zákonnými zástupci žáků školy a s jejich výhradním a dobrovolným souhlasem poskytuje konzultace rodičům a žákům školy

činnost EŠP je bezplatná, dobrovolná, která je vykonávána na základě dohody ŘŠ s EŠP o vzájemné spolupráci a pomoci ve výše uvedené oblasti

tato činnost není alternativou spolupráce se ŠPS, nýbrž podpůrným prostředkem

https://www.janvavricka.cz/

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít