Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

ŠPZ - rozhodnutí ŘŠ

Děkujeme všem uchazečům i jejich rodičům za vaši připravenost na přijímací zkoušky, díky čemuž jsme naprosto v pohodě zvládli všechna úskalí organizace zkoušek a především pak všechny "covidová" opatření.

Ke zkouškám se dostavili všichni evidovaní uchazeči, kteří splnili všechny podmínky pro zahájení příjímacího řízení. Podle mnohých reakcí vás uchazečů přímo na místě , ale i četných telefonátů vás rodičů, se nám podařilo připravit pestrou směsici testů a úloh, včetně pohovoru, které aktuálně prověřili vaši znalostní, ale i psychickou odolnost. Snažili jsme se připravit vám pohodové prostředí a přijemné zkouškové klima, které by odpovídalo složité době, kterou všichni prožíváme. Nyní bude dle dlouhodobého plánu následovat postupné vyhodnocování zkušebních testů a pohovorů, které povede až ke konečné sestavě přijatých uchazečů do všech maturitních oborů, které naše škola nabízí. Chci také poděkovat celému týmu pedagogických pracovníků školy, který se na zdárném  průběhu zkoušek podílel a zvládnul tak početně značnou masu uchazečů bravurně a s noblesou.

Vsledky a poté konečné rozhodnutí ředitele SŠINFOTECH  o přijetí a nepřijetí bude zveřejněno v pátek 21 května v čase, do 12,00 hodin. Termín por odevzdání zápisových lístků je do pátku 4. června 24,00 hodin. Proto vás zdvořile žádáme, abyste ohledně výsledků a rozhodnutí do té době zbytečně nevolali. nyní nás čeká mnohem organizačně složitější část a tou jsou maturitní zkoušky.

Závěrem vám všem ještě jednou jménem celého týmu SŠINFOTECH děkuji za přijímací zkoušky a přejeme vám dále mnoho štěští při vyhodnocení přijímacího řízení a vaší volbě budoucí střední školy.

Soubory ke školním přijímacím zkouškám:

Zveřejnění rozhodnutí, převzetí rozhodnutí o přijetí, odevzdání ZL - zde

 1/ Podrobný rozdělovník ŠPZ zde
 2/ Vysvětlivky pojmů  zde
 3/ Logistika - časový program - instrukce - PUP  zde
 4/ Mimořádné opatření MZDR + hygienická pravidla při ŠPZ zde
 5/ Neúčast na ŠPZ - náhradní termín zde
 6/ Kritéria přijetí - předpokládané počty přijatých zde
 7/ Parametry jednotlivých částí ŠPZ (test z INF; test z VZ; pohovor) zde
 8/ Volba povinně volitelného cizího jazyka zde

 

 

 

                                                          

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít