Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Komplexní manuál k přijím. řízení

Manuál k přijímacímu řízení /PŘ/ a všemu, co je s tímto procesem spojeno - postupně bude manuál doplňován, tak jak se budou blížit aktuální termíny. Tento ucelený přehled vám přinese dokonalý návod, jak postupovat ve všech krocích PŘ a jako již tradičně i kontaktní on-line poradnu pro PŘ.

Základní soubory k přijímacímu řízení  PZ-přijímací zkoušky; JZ-jednotná zkouška; PŘ-přijímací řízení;
Sdělení ředitele SŠINFOTECH k PZ Vyhlášení 1. kola PŘ Kritéria podmínky přijetí
Přihláška ke studiu     PkS-přihláška je studiu;  MŠMT-minsterstvo školství;  INFO-SŠINFOTECH 
PkS vše, manuál Vzor PkS-INFO  1str.    2str. Tiskopisy MŠMT Vysvětlivky tiskopisů PkS
Přijímací zkoušky        JZ-jednotná zkouška;   SVP - uchazeči se spec. vzděl.potřebami /PPP,SPC - Ped. psych.poradna/ 
Parametry JZ z češtiny a matematiky Časové schémy zkoušek Uchazeči se SVP Pokyny k př.zkouškám
Velmi cenné rady - nepřéhleďněte!    Důležité termíny v přijímacím řízení
Jak v přijímacím řízení postupovat a jak se rozhodovat? Postupný terminář jednotlivých kroků
Zveřejnění výsledků PŘ - rozhodnutí ŘŠ  PŘ - přijímací řízení,  ŘŠ - ředitel školy
Výsledky - rozhodnutí - kdy a kde?
Převzetí rozhodnutí, zápisová lístek, podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání   PV-smlouva o poskytnutí vzdělání
Završení procesu přijímacího řízení Zápisový lístek   Motivační stipendium
Výsledky loňského přijímacího řízení dle oborů
Počty přihlášek, přijatých, rozhodování, konečná podoba
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít