Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Komplexní manuál k přijím. řízení

Vše, co potřebujete vědět k podmínkám přijetí ke studiu a všechno, co se vztahuje k letošnímu přijímacímu řízení, najdete na této stránce.

Jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a matematiky nebude součástí přijetí ke studiu na naší škole!!! Podmínkou přijetí bude školní přijímací zkouška.
Protože se jedná o poměrně mnoho informací, vezmeme to postupně. Nejlépe od dnešního dne, jak půjde čas. Tedy od vašeho zájmu o studium, přes prezentace, přihlášky, přípravu na školní přijímací zkoušky, nikoli jednotné zkoušky/ty jsme definitivně zavrhli/ až .....pevně věříme po přijetí ke studiu. Pochopitelně si dobře uvědomujeme, že i tento, pro vás tak výjimečný školní rok, je opět velmi poznamenán pandemií koronaviru, ale chceme i přesto náš manuál postavit na pozitivních výhledech a východiscích, protože jsme přesvědčeni, že dosti bylo negativistických a černých předpovědí. Domníváme se, že tento přístup je i pro vás přesně to, co budete potřebovat. A i kdyby se situace po novém roce jakkoliv komplikovala, budeme tento náš manuál měnit ve chvíli, až když by problém nastal. Tak tedy vzhůru. Informací je skutečně dost a na základě zkušeností víme, že jejich znalost, jakožto i znalost všech termínů a úskalí přijímacího řízení jsou základem úspěchu, který vám všem upřímně přejeme, ať už je vaše volba jakákoliv. Věnujte 15 minut svého času studiu všech níže uvedených odkazů, obraťte se na vaše rodiče, ať si to přečtou také. Srovnejte si vše nejen v hlavě, ale i třeba s ostatními školami. A pokud vám nebude něco jasné...v pohodě volejte, pište přímo řediteli školy, nebo si dohodněte schůzku. (Mgr. Radan Nachmilner, reditel@ssinfotech.cz, 777 900 010).
0 září - prosinec 2020

nezávazná registrace prostřednictvím předběžné přihlášky = informační náskok před konkurencí,

podáním přihlášky získáte možnost být zařazeni do slosování o kvalitní Notebook

Předběžná přihláška  - PP

1. září - prosinec 2020 volba dalšího studia/oboru/střední školy........na co se zaměřit......dny otevřených dveří...... individuální návštěva, reference - osobní zkušenost

DOD, individ. návštěvy

2. prosinec - leden 20-21 seznámení se s pojetím a průběhem PZ a PŘ na vybrané škole

Průběh PŘ

3. prosinec - leden 20-21 seznámení s podmínkami přijetí na vybrané škole a oboru

jednotnou zkoušku, kterou jsme původně plánovali, rušíme!

Kritéria přijetí

4. prosinec - leden 20-21 seznámení s počty přijímaných uchazečů, sledovat statistiku minulých let

Počty                                         

Šance na přijetí

5. leden - únor 2021 konečný výběr příslušných dvou škol nebo pouze jedné školy a dvou oborů na jedné škole..... volba priority

Proč zvolit INFOTECH

6. únor 2021 pečlivé vyplnění přihlášek ke studiu na dvě školy a dva obory, nebo pouze jednu školu se dvěma obory

Vše o přihláškách

7. březen - duben 2021 příprava na testy a pohovor ale i individuální příprava

Příprava na testy a pohovor

8. březen 2021 soustředěný sběr veškerých informací o oborech a vybraných školách

Pracovní schůzka s ŘŠ  

9. xxxxxxxxxxxxx jednotnou státní PZ z M+JČ  jsme na základě info MŠMT vyřadili z přijímacího řízení  JPZ nebude součástí přij. řízení
10. 15. - 16. duben 2021 školní přij.zkouška  /ŠPZ/; /test na počítači, 40 otázek z informatiky) + pohovor

Test + pohovor

11. konec dubna 2021 čekání na výsledek PZ, především na rozhodnutí, rozhodovací proces konečné volby školy a oboru

Jak se rozhodovat ?

12. konec dubna 28.4.2021 konečné volba na základě rozhodnutí ŘŠ o (+;-);  být připraven na nepřijetí  a znát další možností a postupy 

Nepřijetí.... a co dál?

13. do 30. dubna 2021 rozhodnutí o volbě druhého cizího jazyka (RJ, NJ, ŠJ)

Volba druhého cizího jazyka

14. do 7. května 2021 řešení situace v případě nepřijetí do některého z oborů SŠINFOTECH

Řešení problematických situací

15. do 16.května 2021 rozhodnutí ŘŠ o přijetí nebo nepřijetí ke studiu ve zvoleném oboru

Rozhodnutí ředitele školy

16. do 16.května 2021 získání, vyplnění,odevzdání zápisového lístku..........elektronická žádost /vše za vás zařídíme

Zápisový lístek                       

Elektr. žádanka

17. do 16.května 2021

stipendium/snížené nebo žádné školné/ má význam motivační /snaha o co nejlepší známky/, ale také sociální

podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání - standardní azvršující akt v přijímacím řízení, který vyplývá ze školského zákona

Motivační stipendium        

celý text smlouvy

18. 29. června 2021 slavnostní setkání ředitele školy, TU,VITO s přijatými uchazeči a jejich rodiči, předání materiálů

Slavnostní setkání ŘŠ

Kontaktní osoby ředitel školy - Mgr. Radan Nachmilner  777 900 010  reditel@ssinfotech.cz    kdykoli, případně Helena Mádrová - asistentka ředitele 595 172 000

 

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování