Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Rozhodnutí ŘŠ / tři v jednom

Poučení k rozhodnutí

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 4. 2022 na webových stránkách školy www.ssinfotech.cz . Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím podání učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal. V souladu s ustanovením § 60g školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámené rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

zápisový lístek      text smlouvy o poskytnutí vzdělání      motivační stipendium 

Výsledky  - rozhodnutí ŘŠ (seznam přijatých)
SI počítačové sítě      PR programování - internet věcí     PG počítačová grafika     Poučení 
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít