Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Volba druhého cizího jazyka /R;N;Š;F/

Vážení uchazeči,

v průběhu přijímacích zkoušek jste byli dotazování na volbu druhého povinně volitelného cizího jazyka.

Jistě již víte, že volba je naší škole velmi rozmanitá. Rozhodovali jste se čtyř možností - RJ, NJ, ŠJ, FJ. Dle předpokladu jste se většinově vyslovili pro pokračování ve studiu jazyka, který se doposud učíte na ZŠ.

Někteří z vás se ale rozhodli pro změnu, což není to žádný problém, jelikož výuku tohoto jazyka budete absolvovat od základů.

Všechny tyto jazyky jsou od doby, kdy jsme tento model zavedli /2015/ vyučovány, kromě FJ, kdy v loňském roce nebyl dostatečný počet zájemců. Koncepce výuky je uzpůsobena vzdělávacím programem tak, aby bylo možno v případě zájmu z tohoto jazyka i maturovat.

Podmínkou pro realizaci výuky druhého cizího jazyka je skutečnost, aby z celkového počtu přijatých uchazečů /pochopitelně musí současně i tito nastoupit ke studiu/ projevilo o nabídnutý jazyk zájem alespoň 12 uchazečů.

Po předběžném zpracování vašich odpovědí lze konstatovat, že NJ a RJ je 100% jistý, ŠJ - 99%.

Zatím nepravděpodobná je výuka FJ, z důvodu nízkého počtu zájemců. Proto uchazeče, kteří volili FJ vyzýváme, aby v případě přijetí měli připravenu náhradní variantu - tedy NJ,RJ, ŠJ

Malá ochutnávka pro správnou volbu - zde

Učitelé cizích jazyků: Horní řada /zleva/ Mgr. Mirka Sabovčíková - AJ,RJ; Bc. Lukáš Jedlinský - FJ; Mgr. Táňa Zajícová - AJ; Mgr. Milan Šponer - AJ....Dolní řada /zleva/ Mgr. Daniela Tělecká - AJ,NJ; Mgr. Sylva Zientková - AJ,NJ; Mgr. Alice Ogurčáková - ŠJ

 

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít