Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Informační servis

Jaká byla schůzka rodičů 1r. s TU?

Pracovní schůzka třídních učitelů studentů 1. ročníku všech oborů s jejich rodiči se uskutečnila v úterý 14. září 2021 v zasedacích místnostech jednotlivých tříd. Setkání se zúčastnilo takřka 100% zákonných zástupců našich nováčků, za což všem velmi děkujeme. Jasně jste tím dali najevo, jakou váhu dáváte studiu vašich dětí na naší "společné" škole. Patří vám za tento přístup velké poděkování i obdiv. Nebývá to v dnešních časech běžné a s postupnou digitalizací takřka všeho, spíše vyjímečné.

Domníváme se, že setkání bylo oboustranně velmi přínosné, efektivní a k tomu i velmi příjemné. Do fóra se vzneslo mnoho podnětných otázek, nevyjasněných oblastí a podnětů, které se postupně objasňovaly anebo se sdělila cesta, jak dospět k jejich řešení. Z mnohých uvádíme:

  • hromadný nákup některých exponovaných učebnic /skvělý nápad ....budeme v následném období realizovat/
  • ponechání některých důležitých témat z "archivu prvňáků" delší dobu na webu školy /splněno - ponecháme do konce září/... odkaz obnoven v sekci //info pro studenty //  výstupy ze setkání.........
  • zajištění nedostatkových učebnic z ŠJ pro jednotlivce /okamžitě zajištěno, příslušní studenti dají podnět TU a věc vyřeší učitelka ŠJ
  • vyjasněny všechny otázky , které se týkaly adaptačního kurzu č. 1 pro 1. ročník
  • vyjasněny otázky dohodnuté základní komunikace mezi TU a zákonnými zástupci
  • a mnoho dalšího.........................

Setkání se účastnili ředitel a zástupce ředitele školy, včetně výchovné poradkyně, kteří se aktivně zapojili do diskuse ve všech třídách 1. ročníku.

Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem rodičům za jejich postoj a přístup k tomuto setkání. Pakli dovolíte a nebudete se podivovat nad poněkud dětinským přístupem, v tomto úvodním kole jste získali všichni pomyslnou jedničku. Doufejme, že vaší svěřenci /studentky a studenti 1. ročníku/ naváží na vaše hodnocení.

Případné dotazy nebo problémy, které vás budou v počátku trápit bez rozpaků adresujte podle zaměření takto:

1/provozní věci třídy /prospěch, absence, omluvy, stravování, atd...............kontakt na TU oficiální i interní/  halamicek@ssinfotech.cz    sebesta@ssinfotech.cz    masopustova@ssinfotech.cz

2/záležitosti komunikace přes Bakaláře, prioritně přes ZŘ Mgr. Tomáš Mitura / 736 640 363     mitura@ssinfotech.cz ; Mgr. Pavel Přidal - správce sítě školy 595 172 003  pridal@ssinfotech.cz 

3/záležitosti výchovného charakteru, adaptace na studium, specifické podmínky výuky, PPP, SPC / 595 170 143 brhlacova@ssinfotech.cz

4/cokoli - ŘŠ Mgr. Radan Nachmilner, 777 900 010   reditel@ssinfotech.czZpět
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít