Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování

Informační servis

Sdělení ředitele SŠINFOTECH k mimoř.opatřením vlády ČR

Sdělení ředitele školy k mimořádným opatřením, na kterých se dnes /16. 3. 2020 / usnesla pedagogická rada SŠINFOTECH.  

Vážení rodiče,

Dne 11. 3. 2020 vám škola zaslala pokyny a upřesňující informace k realizaci výuky v době platnosti mimořádných opatření vlády ČR.

1/   Škola zajistí po celou dobu trvání opatření výuku formou e-learningu. Jednotliví vyučující budou zasílat žákům úkoly, projekty, samostatné práce, testy apod. Žáci jsou povinni sledovat zprávy v systému Bakaláři a plnit zadání, která obdrží. Hodnocení těchto prací podléhá Klasifikačnímu řádu SŠINFOTECH. Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí bude, pokud do již tak složité situace nezasáhne “vyšší moc“, provedeno v řádném termínu t. j. do 6. 4. 2020. Specifika některých zvláště praktických odborných předmětů budou pochopitelně od pedagogů vyžadovat větší míru variability a od vás toleranci, představivost a odpovědnost, protože při nejlepší vůli přímou kontaktní výuku zde nahradit nelze. Domnívám se ale, že obě hlavní strany učebního procesu /učitel – student/ jsou na naší škole vyspělými „hráči“ a svoji roli se ctí zvládnou, jelikož mimořádnost tohoto období chápou. Naší snahou je poskytnout vám kvalitní, přiměřený a dostupný školní servis prostřednictvím e-learningu tak, abychom my i vy jsme byli kdykoli připraveni stabilizovat chod školních činností a pokud to půjde, co nejméně se odklonit od běžného chodu školy během normálního školního roku.   

Funkčnost spojení a komunikace je zapotřebí oboustranně prověřit a v případě problémů postupovat následovně:

Nejprve kontaktovat třídního učitele nebo přímo vyučujícího prostřednictvím mailové pošty /seznam mailových kontaktů učitelů – zde.

Pokud ani tato komunikace nepřinese kýžený efekt, anebo budete mít potřebu některé detaily této mimořádně formy vzdělávání objasnit, obraťte se prosím mailem na zástupkyni ředitele Dr. Karlu Javorkovou   javorkova@ssinfotech.cz, případně použijte mobilní infolinku ZŘ SŠINFOTECH v době od 8 do 16 hodin: 736 794 853.

2/   Dále se vedení školy rozhodlo, že po dobu mimořádných opatření omezit chod sekretariátu školy /16.3. – 24.3. do 6,00 hodin/. Potvrzení všeho druhu se budou vydávat v redukované době takto:

18.3. od 9,00 – 12,00 hodin;  24.3. od 8,00 – 14,00 hodin, v mimořádných případech kontaktujte ředitele školy  777 900 010    mailto:reditel@ssinfotech.cz

Vše dobré přeji studentům, jejich rodinám a blízkým                     Mgr. Radan Nachmilner - ředitel školyZpět
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít