Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Informační servis

Uchazeči - přijímací řízení

Vše, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám, přijímacímu řízení a všechno, co se vztahuje k letošnímu přijímacímu řízení, najdete na této stránce.
Protože se jedná o poměrně mnoho informací, vezmeme to postupně. Nejlépe od dnešního dne, jak půjde čas. Tedy od vašeho zájmu o studium, přes prezentace, přihlášky, přípravu na zkoušky, zkoušky samotné až .....pevně věříme po přijetí ke studiu. Pochopitelně si dobře uvědomujeme, že i tento, pro vás tak vyjmečný školní rok, je opět velmi poznamenán pandemií koronavitu, ale chceme i přesto náš manuál postavit na pozitivních výhledech a východiscích, protože jsme přesvědčeni, že dosti bylo negativistických a černých předpovědí. Domníváme se, že tento přístup je i pro vás přesně to , co budete potřebovat. A i kdyby se situace po novém roce jakkoliv komplikovala, budeme tento náš manuál měnit ve chvíli, až když by problém nastal. Tak tedy vzhůru. Informací je skutečně dost a na základě zkušeností víme, že jejich znalost, jakožto i znalost všech termínů a úskalí přijímacího řízení jsou základem úspěchu, který vám všem upřímně přejeme, ať už je vaše volba jakákoliv. Věnujte 15 minut svého času studiu všech níže uvedených odkazů, obraťte se na vaše rodiče, ať si to přečtou také. Srovnejte si vše nejen v hlavě, ale i třeba s ostatními školami. A pokud vám nebude něco jasné...v pohodě volejte, pište přímo řediteli školy, nebo si dohodněte schůzku. (Mgr. Radan Nachmilner, reditel@ssinfotech.cz, 777 900 010).
0 září - prosinec 2020 nezávazná registrace prostřednictvím předběžné přihlášky = informační náskok před konkurencí   Předběžná přihláška
1. září - prosinec 2020 volba dalšího studia/oboru/střední školy........na co se zaměřit......dny otevřených dveří...... individuální návštěva   DOD, individ. návštěvy
2. prosinec - leden 20-21 seznámení se s pojetím a průběhem PZ a PŘ na vybrané škole   Průběh PŘ
3. prosinec - leden 20-21 seznámení se s kritériemi (podmínkami přijetí)  na vybrané škole a oboru   Kritéria přijetí   
4. prosinec - leden 20-21 seznámení s počty přijímaných uchazečů, sledovat statistiku minulých let   Počty      Šance na přijetí
5. leden - únor 2021 konečný výběr příslušných dvou škol nebo pouze jedné školy a dvou oborů na jedné škole..... volba priority   Proč zvolit INFOTECH
6. únor 2021 pečlivé vyplnění přihlášek ke studiu na dvě školy a dva obory, nebo pouze jednu školu se dvěma obory   Vše o přihláškách
7. březen - duben 2021 soustředěná příprava na přijímací zkoušky prostřednictvím nabídky zvolené SŠ, ale i individuální příprava   Příprava na přijímací zkoušky
8. březen 2021 soustředěný sběr veškerých informací o oborech a vybraných školách   Pracovní schůzka s ŘŠ  
9. 12. - 13. duben 2021 jednotná státní PZ z M+JČ  /JZ/   Jednotná zkouška    Cermat
10. 15. - 16. duben 2021 školní přijímací zkouška  /ŠPZ/; /test na počítači, 25 testových otázek z informatiky)   Školní přijímací zkouška
11. konec dubna 2021 čekání na výsledek PZ, především na rozhodnutí, rozhodovací proces konečné volby školy a oboru   Jak se rozhodovat ?
12. konec dubna 28.4.2021 konečné volba na základě rozhodnutí ŘŠ o (+;-);  být připraven na nepřijetí  a znát další možností a postupy    Nepřijetí.... a co dál?
13. do 30. dubna 2021 rozhodnutí o volbě druhého cizího jazyka (RJ, NJ, ŠJ)   Volba druhého cizího jazyka
14. do 7. dubna 2021 řešení situace v případě nepřijetí do některého z oborů SŠINFOTECH   Řešení problematických situací
15. do 16.května 2021 rozhodnutí ŘŠ o přijetí nebo nepřijetí ke studiu ve zvoleném oboru   Rozhodnutí ředitele školy
16. do 16.května 2021 získání, vyplnění,odevzdání zápisového lístku..........elektronická žádost /vše za vás zařídíme   Zápisový lístek   elektr. žádanka
17. do 16.května 2021 podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání   Smlouva, motivační školné
18. 29. června 2021 slavnostní setkání ředitele školy, TU,VITO s přijatými uchazeči a jejich rodiči, předání materiálů   Slavnostní setkání ŘŠ

Kontaktní osoby ředitel školy - Mgr. Radan Nachmilner  777 900 010  reditel@ssinfotech.cz    kdykoli, případně Helena Mádrová - asistentka ředitele 595 172 000Zpět
Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování