Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Komplexní program IT (4+1)

Komplexní program IT / Počítačové sítě - síťová academy Cisco  +  Počítačová grafika (4+1) /

Vzhledem k tomu, že je naše škola dlouhodobě naplněna ve všech vzdělávacích programech, vedení společnosti usilovalo o navýšení celkové kapacity, abychom dokázali uspokojit poptávku reálných uchazečů. To se týká přednostně zájemců o pomaturitní studium specializovaných programů počítačových sítí a grafiky. Cílem je ovšem také rozšířit objem a obsah maturitního vzdělání na naší škole a tím posílit šance na uplatnění pro naše absolventy. Na základě dlouhodobých výtečných výsledků školy ve všech ukazatelích se tento zásadní krok podařilo realizovat. V lednu, na základě doporučení rady kraje, MŠMT ČR naší žádosti v plném rozsahu vyhovělo, což bylo skutečně v dnešní době, kdy se většinou slučují nebo ruší, ojedinělé a pro nás a naše absolventy přelomové. V čem?

Pro absolventy devátých tříd základních škol (případně studenty, kteří by se rozhodli pro přestup z SOŠ a víceletých gymnázií.)

Pro absolventy devátých tříd základních škol se otevírá další významná možnost, jak znásobit vzdělání s maturitní zkouškou a posílit studijní a pracovní šance po ukončení studia. Dosavadní realita, byť velmi efektivní, dávala našim absolventům možnost studovat především obory na VŠ, které navazovaly na naši specializaci (IT,PG), ale také studovat jakoukoli VŠ a VOŠ. Výše uvedená skutečnost (navýšení kapacity školy) dává uchazečům z řad absolventů základních škol skvělou možnost svobodně se rozhodnout v závěru čtvrtého ročníku (tedy po získání „řádné“ maturity) pokračovat v jednoletém programu opačného zaměření IT a získat tak dvě specializované maturitní zkoušky ze sítí a grafiky. Příklad: Absolvent oboru počítačová grafika, který získal maturitní zkoušku (např. ČJL,AJ,PG), bude pokračovat ještě jeden rok a poté získá maturitní zkoušku z programu počítačových sítí. Jsme přesvědčeni, že v dnešní nelehké době, kdy se obzvlášť náš region vyznačuje velkou nezaměstnaností a výrazným úbytkem pracovních příležitosti, tímto pomůžeme Vám, kteří si chcete zachovat reálné možnosti na uplatnění v pracovním i studijním „životě“.

Pro absolventy SOŠ, OA,SPŠ, gymnázií apod.. 

Pro absolventy SOŠ všeho druhu, gymnázií se tak otevřela možnost během jednoho roku získat unikátní specializované vzdělání s maturitní zkouškou, zaměřené na počítačové sítě, systémy nebo počítačovou grafiku. Denní jednoleté pomaturitní studium bude pro studenty tohoto programu významně zvyšovat jejich šance na trhu pracovním, ale i dalšího studia (VŠ,VOŠ). Volba tohoto druhu studia je efektivní jak po stránce obsahové, tak i z hlediska časového a finančního. Obsahem druhé maturitní zkoušky již nebude státní část (tu již budete mít), ale profilová (školní část) ze specializovaných odborností IT nebo PG, což je plně v kompetenci školy. Tím mohou absolventi jakékoli SOŠ dosáhnout během pěti let (4 - již absolvována SŠ + 1 IT-PG) vzdělání, jež bude složeno ze dvou maturitních zkoušek, přičemž ta ze SŠINFOTECH  bude jednoznačně reálně navyšovat možnosti pracovní i studijní. Základní parametry tohoto projektu, který budeme osobně prezentovat na SOŠ  během dubna a května.

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít