Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Komplexní program IT (4+1)

Komplexní program IT / Počítačové sítě - síťová academy Cisco  +  Počítačová grafika (4+1) /

Vzhledem k tomu, že je naše škola dlouhodobě naplněna ve všech vzdělávacích programech, vedení společnosti usilovalo o navýšení celkové kapacity, abychom dokázali uspokojit poptávku reálných uchazečů. To se týká přednostně zájemců o pomaturitní studium specializovaných programů počítačových sítí a grafiky. Cílem je ovšem také rozšířit objem a obsah maturitního vzdělání na naší škole a tím posílit šance na uplatnění pro naše absolventy. Na základě dlouhodobých výtečných výsledků školy ve všech ukazatelích se tento zásadní krok podařilo realizovat. V lednu, na základě doporučení rady kraje, MŠMT ČR naší žádosti v plném rozsahu vyhovělo, což bylo skutečně v dnešní době, kdy se většinou slučují nebo ruší, ojedinělé a pro nás a naše absolventy přelomové. V čem?

Pro absolventy devátých tříd základních škol (případně studenty, kteří by se rozhodli pro přestup z SOŠ a víceletých gymnázií.)

Pro absolventy devátých tříd základních škol se otevírá další významná možnost, jak znásobit vzdělání s maturitní zkouškou a posílit studijní a pracovní šance po ukončení studia. Dosavadní realita, byť velmi efektivní, dávala našim absolventům možnost studovat především obory na VŠ, které navazovaly na naši specializaci (IT,PG), ale také studovat jakoukoli VŠ a VOŠ. Výše uvedená skutečnost (navýšení kapacity školy) dává uchazečům z řad absolventů základních škol skvělou možnost svobodně se rozhodnout v závěru čtvrtého ročníku (tedy po získání „řádné“ maturity) pokračovat v jednoletém programu opačného zaměření IT a získat tak dvě specializované maturitní zkoušky ze sítí a grafiky. Příklad: Absolvent oboru počítačová grafika, který získal maturitní zkoušku (např. ČJL,AJ,PG), bude pokračovat ještě jeden rok a poté získá maturitní zkoušku z programu počítačových sítí. Jsme přesvědčeni, že v dnešní nelehké době, kdy se obzvlášť náš region vyznačuje velkou nezaměstnaností a výrazným úbytkem pracovních příležitosti, tímto pomůžeme Vám, kteří si chcete zachovat reálné možnosti na uplatnění v pracovním i studijním „životě“.

Pro absolventy SOŠ, OA,SPŠ, gymnázií apod.. 

Pro absolventy SOŠ všeho druhu, gymnázií se tak otevřela možnost během jednoho roku získat unikátní specializované vzdělání s maturitní zkouškou, zaměřené na počítačové sítě, systémy nebo počítačovou grafiku. Denní jednoleté pomaturitní studium bude pro studenty tohoto programu významně zvyšovat jejich šance na trhu pracovním, ale i dalšího studia (VŠ,VOŠ). Volba tohoto druhu studia je efektivní jak po stránce obsahové, tak i z hlediska časového a finančního. Obsahem druhé maturitní zkoušky již nebude státní část (tu již budete mít), ale profilová (školní část) ze specializovaných odborností IT nebo PG, což je plně v kompetenci školy. Tím mohou absolventi jakékoli SOŠ dosáhnout během pěti let (4 - již absolvována SŠ + 1 IT-PG) vzdělání, jež bude složeno ze dvou maturitních zkoušek, přičemž ta ze SŠINFOTECH  bude jednoznačně reálně navyšovat možnosti pracovní i studijní. Základní parametry tohoto projektu, který budeme osobně prezentovat na SOŠ  během dubna a května.

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít