Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Výchovný poradce SŠINFOTECH

Mgr. Klára Brhláčová - výchovná poradkyně (VP)

Vymezení okruhu činností a odpovědnosti VP:

  • shromažďuje průběžné informace o studentech s výchovnými, kázeňskými, sociálními či studijními problémy a ve spolupráci se ZŘ, VP, PPP, TU a rodiči žáků napomáhá k jejich řešení.
  • odpovídá za komunikaci s VP ZŠ v okrese a přípravu prezentací vzdělávací nabídky
  • zodpovídá za tvorbu a realizaci IVP pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Řídí spolupráci se SPC.
  • vykonává poradenskou a konzultační činnost
  • řídí poradní orgán ředitele školy – výchovnou komisi školy.
  • připravuje výchovný plán školy ve spolupráci se školním metodikem prevence.
  • zajišťuje legislativní rámec realizace MZ žáků se SVP

Konzultační hodiny

výchovná poradkyně: Mgr. Klára Brhláčová

konzultační hodiny:

pondělí 07:00–07:45; 08:40–09:30

Konzultační hodiny lze po domluvě uskutečnit i ve čtvrtek po 15:00 hodině.

e-mail: brhlacova@ssinfotech.cz

telefon: 595 170 143

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít