Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Výchovný poradce SŠINFOTECH

Mgr. Jitka Solichová výchovná poradkyně (VP)

Vymezení okruhu činností a odpovědnosti VP:

  • shromažďuje průběžné informace o studentech s výchovnými, kázeňskými, sociálními či studijními problémy a ve spolupráci se ZŘ, VP, PPP, TU a rodiči žáků napomáhá k jejich řešení.
  • odpovídá za komunikaci s VP ZŠ v okrese a přípravu prezentací vzdělávací nabídky
  • zodpovídá za tvorbu a realizaci IVP pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Řídí spolupráci se SPC.
  • vykonává poradenskou a konzultační činnost
  • řídí poradní orgán ředitele školy – výchovnou komisi školy.
  • připravuje výchovný plán školy ve spolupráci se školním metodikem prevence.
  • zajišťuje legislativní rámec realizace MZ žáků se SVP

Konzultační hodiny

výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Solichová

středa: 8.45 – 9.45 hod., kab. č. 312

konzultaci lze domluvit i kdykoli jindy

e-mailová adresa: solichova@ssinfotech.cz

telefon: 595 172 009

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít