Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Školní stravování


Provozně hygienická podmínky pro stravování ve školní jídelně

Širokou škálu poskytovaných služeb, které naše škola zajišťuje, doplňuje významně i provoz a činnost školní jídelny, kterou provozuje náš nejvýznamnější smluvní partner SŠED.. V roce 2002 prošla školní jídelna rozsáhlou stavebně-technologickou rekonstrukcí, jejímž výsledkem je moderní zařízení, zajišťující přípravu stravy nejen pro školní mládež domovské školy, ale také i další školní zařízení jako gymnázium Petra Bezruče a další dvě stření školy i pro zájemce z řad občanů města. Popisované zařízení jídelny při SŠED splňuje velmi přísné normy EU, což je zřejmá záruka a předpoklad kvalitní a kulturní přípravy jídel a příjemného prostředí. V současnosti zabezpečuje školní jídelna přípravu jídel takřka pro 800 strávníků. Od roku 2007 škola zavedla elektronický přihlašovací systém, který umožňuje efektivní a snadno kontrolovatelný způsob objednávání stravy všech zaměstnanců a žáků školy.

Vedení školy vytváří skladbou rozvrhu hodin dostatečný časový prostor pro kulturní průběh stravování. Každý den je možný výběr ze dvou druhů jídel.

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně ve všeobecných podmínkách stravování ve školní jídelně střední školy řemesel.

Cena poskytované služby je stanovena dohodou s ohledem na vývoj mzdových a materiálových nákladů:

1) Ve výši 34,- Kč za jeden odebraný oběd pro žáky a studenty, když celou částku činí cena potravin. Osobní a věcné náklady na přípravu stravy pro žáky a studenty jsou řešeny v dotacích poskytnutých SŠŘ zřizovatelem. Žáci a studenti mají nárok na dotovanou stravu pouze ve dnech školního vyučování, do jídlonosiče mohou obědy odebírat pouze v první den neplánované nepřítomnosti. V případě absence žáka nebo studenta ve škole a při neprovedení řádné odhlášky oběda, je SŠŘ oprávněna strávníkům doúčtovat režijní a mzdové náklady do plné výše ceny oběda, která u žáků a studentů činí 73,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, kteří hradí obědy formou inkasa aby v případě, že mají nastavenu výši inkasa na 1000,-Kč, neprodleně provedli přenastavení tohoto inkasa na 1000,-Kč.

Všeobecné podmínky stravování ve školní jídelně

zde

Ceník obědů pro studenty školy od 1.1.2020

34,-Kč / aktuálně 34 Kč

Zálohové inkaso

1,000,-Kč

Důležité upozornění

od 1. 1. 2020 rozhodlo vedení SŠŘ

 

Mimořádná odhláška stravy z důvodů akutní nemoci
  • v případě nepředpokládané situace /nemoc, akutní zhoršení zdravotního stavu, velmi závažné rodinné důvody/ v den odběru stravy máte možnost využít mimořádného prostředku, který vedení školní jídelny nadstandardně nabízí.
  • V tomto případě musíte jednoznačně dodržet níže uvedený postup
  • odhlášku provedete pouze osobně nebo telefonicky v době od 7,30 do 8,00 hodin, výhradně u vedoucí školní jídelny paní B. Korčekové /558 421 226/
  • tento postup lze uplatnit z organizačně provozních důvorů v pracovních dnech, mimo poslední dva pracovní dny v každém měsíci

Ukončení stravování

  1. jedná se především o studenty, kteří končí studium /4. ročník - maturanty

  2. po obdržení vysvědčení za 4. ročník /konec dubna/ máte právo v době konzultací nadále využívat služeb školní jídelny až do doby vaší ústní maturitní zkoušky

  3. pokud se rozhodnete koncem dubna stravování ukončit, neprodleně navštivte vedoucí školní jídelny, vraťe zpět čip /obdržíte zpět zálohu 100,-Kč/ a vyřídíte případné odhlášky

  4. zároveň zrušte platební příkaz na platbu inkasa /pokud ho máte zaveden/

  5. Nenechávejte tuto záležitost na poslední chvíli !!!

  6. V případě, že se rozhodnete ukončit stravování kdykoli během studia, postupujte stejným způsobem /viz. bod3/

Kontaktní osoba

vedoucí  školní jídelny, kontrola odběru stravy Bedřiška Korčeková 558 421 226 korcekova@ssed-fm.cz
IKe stažení informace pro strávníky aktuální jídelníček přihlášení do e-stravy
 

Za kolektiv pracovníků jídelny Vám přeje dobrou chuť

Bedřiška Korčeková  - vedoucí provozu.

             
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít