Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Počítačová grafika (zkratka PG)

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA  (patří do sk. oborů obalová technika) Kód: 34-42-M/01  

Studijní specializace od 3. ročníku:  1/  reklamní grafika  2/ prostorová grafika 

Charakteristika oboru:         Učební plán

Absolventi oboru jsou připraveni pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby, fotografie a grafického designu v oblasti užité i volné grafiky. V profesionálních programech zpracovávají grafické návrhy, digitální fotografie a videa a realizují grafické a technologické řešení reklamních tiskovin a obalů. Jsou připraveni pro navrhování a realizaci herního designu a vytváření 2D a 3D grafického obsahu včetně implementace uživatelských rozhraní.

Zařazením nadstandardních vzdělávacích programů do běžné výuky reagujeme na aktuální poptávku trhu práce a zohledňujeme preference žáků. Od 3. ročníku studia se znalosti žáků konkretizují a specializují a skupinová výuka je realizovaná prostřednictvím povinně volitelných předmětů, jejichž náplň aktualizujeme podle moderních  grafických trendů ve volné, užité a prostorové grafiky.

Uplatnění absolventa - profese (100% uplatnitelnost všech absolventů):  * další studium na VŠ, VOŠ (cca 88% absolventů)    *grafické profese v reklamních a propagačních agenturách a tiskárnách; *herní, webový, grafický a obalový designér        *profese v PR a obchodních odděleních firem, nakladatelstvích, redakcích     *grafik-designer

Přijímací řízení // Uchazeči jsou přijímáni na základě:
1/ výsledků státní přijímací zkoušky: (ČJ + M) -  manuál k PŘ 

2/ školní přijímací zkoušky: (krátký pohovor) + prospěch ze ZŠ - více manuál k PŘ                                           Termíny přihlášek: do 1. 3. 2022     Termíny zkoušek:duben 2022 bude v předstihu upřesněno. V loni celkem hlásilo 55 uchazečů, z 1. místa - 34, konečný zájem - 38, přijato a nastoupilo - 28

Přijímací řízení / přijímací zkoušky Příprava na přijímací zkoušky Učební plán /  Nadstandardní SW - Adobe Creative Cloud
Specializace studia PG - podrobný speciál Nadstandardní bonusy Jazyková výuka (AJ,NJ,RJ,ŠJ)
Pedagogický tým grafiků Charaktiristika odborných předmětů Možnosti studia na VŠ a VOŠ Jak vznikal obor grafika?
Galerie/ grafiků / tak šel čas Práce grafiků - plakát Co nejde koupit, naistalovat ani předstírat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít