Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Vyhlášení 1. kola PŘ / kritéria přijetí

DOKUMENT PŘ/č.1:  VYHLÁŠENÍ - KRITÉRIA - HODNOCENÍ SZ: 23_24/24 Č. J.: NRS_24_01_2024

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro studium ve šk. roce 24/25 a kritérií pro přijetí ke studiu

pdf verze dokumentu PŘ / č.1

 1. Ředitel Střední školy informačních technologií, s.r.o., Frýdek-Místek (dále jen ŘŠ [1]) vyhlašuje 1. kolo PŘ [2] pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/25 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium)

ve smyslu novely školského zákona 421-2023 Sb. ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o PŘ ke střednímu vzdělávání ….., nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů….. a zákona č. 500/2004 Sb.


 1. Ředitel školy určuje obory vzdělávání, do kterých se bude konat přijímací řízení takto:
 1. 18-20-M/01 Informační technologie / zaměření Počítačové sítě (název ŠVP [3])
 2. 18-20-M/01 Informační technologie / zaměření Programování – internet věcí (název ŠVP)
 3. 34-42-M/01 Obalová technika           / zaměření Počítačová grafika (název ŠVP)

 1. Ředitel školy určuje počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a zaměření takto:
 1. 18-20-M/01 Informační technologie / zaměření Počítačové sítě                                 28
 2. 18-20-M/01 Informační technologie / zaměření Programování – internet věcí       29
 3. 34-42-M/01 Obalová technika         / zaměření Počítačová grafika                            24

 1. Ředitel školy určuje jednotná kritéria K1 a K2 a způsob hodnocení pro všechny výše uvedené obory takto:

        K1 rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání do všech uvedených oborů je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů z části organizované státem = (JPZ [4]) a hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ5 šk. rok 22/23 a 23/24. Maximální celkový počet dosažených bodů je 120.

 • JPZ z českého jazyka - 50 bodů max.
 • JPZ z matematiky - 50 bodů max.
 • Výsledky ze [5] - 20 bodů max. /1,00-1,30 = 20b. /1,31-1,50=15b. /1,51-1,70=10b. /1,71-1,90=5b. / 1,91→0b./

K2 →  dodatkovým kritériem, v případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, jsou pomocné ukazatele, které jsou pro jasné určení jednoznačného pořadí stanoveny v následujícím pořadí:

         1. bodový výsledek zkoušky (JPZ) z českého jazyka
         2. bodový výsledek zkoušky (JPZ) z matematiky
         3. hodnocení z předmětu anglický jazyk za 1. pol. 9. tř.
         4. hodnocení z předmětu český jazyk za 1. pol. 9. třídy

ZÁSADNÍ UPOZORNĚNÍ:

 • ředitel školy nestanovil konání školní přijímací zkoušky (ŠPZ se nekoná)
 • ředitel školy nestanovuje hranici úspěšnosti v JPZ, ani v celkovém hodnocení při PŘ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu není součástí přihlášky ke studiu na žádný obor
 • ředitel školy může v případě pochybností tuto povinnost individuálně uchazeči určit
 • průběh a způsob hodnocení uchazečů („cizinci“) je podrobně popsán v dokumentech PŘ č. 2 a PŘ č. 3

 1. Ředitel školy určuje náležitosti (přílohy přihlášky) nutné pro zahájení PŘ do všech uvedených oborů takto:
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání5 (povinná příloha)
 • doporučení ŠPZ [6] pro úpravu podmínek přijímacího řízení (pouze v případě, že uplatňujete uzpůsobení)
 • kopie dokladu o dočasné ochraně; v případě „cizincůdle § 20 odst. 4 školského zákona
 • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka; v případě „cizincůdle § 20 odst. 4 školského zákona
 • žádost o konání JPZ z matematiky v ukrajinštině; v případě „cizinců“ dle § 20 odst. 4 školského zákona

vysvětlivky:

 1. ŘŠ - ředitel školy
 2. PŘ - přijímací řízení
 3. ŠVP - školní vzdělávací program (čtyřletý maturitní obor)
 4. JPZ - jednotná přijímací zkouška /M+JČ/
 5. výsledky ze ZŠ = průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
 6. ŠPZ – školní poradenské zařízení/ např. PPP/pedagogicko psychologická poradna; SPC/speciálně pedagogické centrum

 


 

Vydáno ve Frýdku-Místku dne 12. 01. 2024

Účinnost nařízení ředitele / NŘŠ dne 31. 01. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ŘŠ - ředitel školy

[2] PŘ - přijímací řízení

[3] ŠVP - školní vzdělávací program (čtyřletý maturitní obor)

[4] JPZ - jednotná přijímací zkouška /M+JČ/

[5] výsledky ze ZŠ = průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)

[6] ŘŠ - ředitel školy

2 PŘ - přijímací řízení

3 ŠVP - školní vzdělávací program (čtyřletý maturitní obor)

4 JPZ - jednotná přijímací zkouška /M+JČ/

5 výsledky ze ZŠ = průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)

[6] ŠPZ – školní poradenské zařízení/ např. PPP/pedagogicko psychologická poradna; SPC/speciálně pedagogické centrum

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít