Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Projekt EU - "Chytří pomocníci ....."

Projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" realizovaný v rámci OP VK - grant IPN, výzva č. 51, vyhlášený MŠMT pro období 2014-2015

SŠINFOTECH - je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. : „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
1. Číslo výzvy:
Číslo výzvy v informačním systému: 51
2. Program, prioritní osa, oblast podpory:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále jen „OP VK“)
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 − Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


SŠINFOTECH,s.r.o. je zapojena do výše uvedeného projektu jako partner s finančním příspěvkem spolu s dalšími třiceti partnery. Příjemcem podpory ahlavním garantem projektu je Ostravská univerzita v Ostravě, která spolupracuje s VŠB v Ostravě.

Dokumentace projektu

1/ Veřejná zakázka - zadávací dokumentace

2/ Veřejná zakázka - výsledek VZ - dokumentace

 

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít