Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování

Volba druhého cizího jazyka

Výběr povinně volitelných předmětů (druhý cizí jazyk - NJ,RJ,ŠJ,FJ) pro žáky 1. ročníků.

Uchazeči o studium, kteří byli přijati, si budou volit druhý povinně volitelný cizí jazyk. Jedná se o novinku, kterou jsme již před dvěma roky zcela zásadně rozšířili jazykové vzdělávání a poskyli tak svobodnou vobu přijatého uchazeče při volbě druhého cizího jazyka. Platí, že základním cizím jazykem je pochopitelně jazyk anglický, ke kterému si přijatý uchazeč zvolí druhý povinně volitelný cizí jazyk. 

Každý žák vybírá podle svého jazykového zaměření, prvořadě s ohledem na jazykové vzdělávání na základní škole, ale také s ohledem na možnost státní maturitní zkoušky z dalšího cizího jazyka, kterou naše škola efektivní skladbou hodinových dotací cizích jazyků umožňuje. Široká jazyková nabídka naší školy (NJ,RJ,ŠJ,FJ), pochopitelně může změnit vaše dosavadní jazykové zaměření, což se také vloni v několika případech stalo.

Pokud ošem volitelný předmět nebude preferovat minimálně alespoň 12 zájemců průřezově ze všech 3 oborů /SI,PR,PG/, nelze tento cizí jazyk z organizačních důvodů vyučovat. Dle výsledků, které lze zatím analyzovat z přihlášek všech uchazečů, je jasné, že NJ a RJ bude zastoupen dostatečným počtem zájemců. Rovněž jasně dle komunikace vypadá i výuka ŠJ. Zájem o FJ je v současné době neznáme, což signalizuje, že přijati uchazeči, kteří by FJ volili, budou vyzvání po přijetí ŘŠ k nové volbě /RJ,NJ,ŠJ/. uvidíme jaký stav bude po vaši zpětné odpovědi. Vaše konečné rozhodnutí nám sdělíte při přijetí. Pokud tak do úterý 5.května neučiníte, budete kontaktování telefonicky.

Jelikož předpokládáme, že všechny tři obory SŠINFOTECH budou tradičně naplněny již v prvním kole, připravíme pro vás co nejrychleji oficiální verzi platného rozvrhu hodin. A k tomu pochopitelně potřebujeme vědět počty zájemců o studium druhého cizího jazyka. Proto neváhejte a sdělte nám vaši volbu /pokud jste tak již neučinili/

Závěrem opět připomínáme, že do součtu jednotlivých vašich stanovisek se  započítávají pouze volby těch uchazečů, kteří budou přijati, a kteří odevzdají zápisový lístek do rukou ŘŠ.

Okénko jazykové výuky na SŠINFOTECH:

Hlavní jazyk AJ - zde

Druhý cizí jazyk / NJ, RJ, FJ, ŠJ / - zde

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít