Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Počítačová grafika (zkratka PG)

Identifikace programu Název programu (oboru vzdělání) Kód / číslo jednací
Rámcový vzdělávací program Obalová technika 3442M/01 - PG/2011/01
Školní vzdělávací program Počítačová grafika 3442M/01 - PG/2011/01

Jak vznikal obor počítačová grafika?

Studijní obor PG - počítačová grafika - byl vytvořen a poprvé uveden v život v roce 2008 a vzniknul z bývalého širokého pojetí oboru obalová technika - počítačová grafika (2000). Po pěti letech realizace tohoto projektu, kdy podíl jednotlivých složek oboru byl v prvním a druhém ročníku rovnocený (grafika - obalový design) a ve třetím a čtvrtém pak ve prospěch grafiky, se začal postupně efektivně měnit. Maturitní ročník se po celý rok připravuje intenzivně na MZ z grafiky ve specializovaném výběrovém semináři PG. Ve spolupráci (i se ZŠ) jsme před s roky spustili úpěšný projekt prostorové grafiky (Cinema 3D), digitální fotografie, úpravy filmů. Obsah obalového desingu se kromě teoretické a praktické části bude nadále popularizovat elektronizací výuky především produktového dvojrozměrného desingu.

Studijní obor v novém pojetí připravuje studenty především na profesi profesionálních odborníků v oblasti počítačové grafiky, dále oblasti technologické přípravy a technologického řízení výroby obalových prostředků a designu obalů. Výrazné zaměření je realizováno do oblasti grafického softwaru a grafických aplikací. Souhrn teoretických vědomostí a praktických zkušeností vytváří pro absolventy dostatečně širokou základnu pro uplatnění v praxi nebo k zahájení studia na vysoké škole. Obsah studia poskytuje absolventům vědomosti nejen z všeobecně vzdělávacích předmětů, ale především z předmětů odborných a úzce specializovaných.

Postupná modernizace obsahové stránky oboru PG + novinka pro 2020/2021

  • od 1.9. 2013 je začleněn do vzdělávacího plánu grafiků nový předmět - digitální fotografie ve formě výběrového semináře
  • od 1.9. 2014 je začleněn do vzdělávacího plánu grafiků výuku - prostorové grafiky (3D,4D) ve formě implementace do výuky stávajících předmětů (grafické systémy, aplikační SW) a také odborných workshopů a seminářů.
  • od 1.9. 2016 jsme zařadili do učebního plánu grafiků nové zaměření navrhování a realizace herního designu - počítačové hry ve formě nepovinného předmětu a kroužku

 

Přijímací řízení

Příprava na přijímací zkoušky

Programovací prostředky /jazyky, SW/ školy

Učební plán

Mimořádný SW  aplikační nadstandardní program - Adobe Creative Cloud

Charaktiristika odborných předmětů

Pedagogický tým grafiků

Výstavy 1     2

PG - podrobný speciál

Jazyková výuka (AJ,NJ,RJ,ŠJ,FJ)

Motivační stipendium

Specializace studia

Možnosti studia na VŠ a VOŠ

Akademie programování SŠINFOTECH - KODU GAME LAB /počít. hry/

Partneři SŠINFOTECH

Co nejde koupit, naistalovat ani předstírat

 

https://www.ssinfotech.cz/media/INFORMA%C4%8CN%C3%8D%20SERVIS/grafici%20vystavuj%C3%AD%20www%20%E2%80%93%20kopie.jpg

 
Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování Suplování Změny v rozvrhu
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít