Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Počítačová grafika (zkratka PG)

Identifikace programu Název programu (oboru vzdělání) Kód / číslo jednací
Rámcový vzdělávací program Obalová technika 3442M/01 - PG/2011/01
Školní vzdělávací program Počítačová grafika 3442M/01 - PG/2011/01

 

Jak vznikal obor počítačová grafika?

Studijní obor PG - počítačová grafika - byl vytvořen a poprvé uveden v život v roce 2008 a vzniknul z bývalého širokého pojetí oboru obalová technika - počítačová grafika (2000). Po pěti letech realizace tohoto projektu, kdy podíl jednotlivých složek oboru byl v prvním a druhém ročníku rovnocený (grafika - obalový design) a ve třetím a čtvrtém pak ve prospěch grafiky, se začal postupně efektivně měnit. Maturitní ročník se po celý rok připravuje intenzivně na MZ z grafiky ve specializovaném výběrovém semináři PG. Ve spolupráci (i se ZŠ) jsme před s roky spustili úpěšný projekt prostorové grafiky (Cinema 3D), digitální fotografie, úpravy filmů. Obsah obalového desingu se kromě teoretické a praktické části bude nadále popularizovat elektronizací výuky především produktového dvojrozměrného desingu.

Studijní obor v novém pojetí připravuje studenty především na profesi profesionálních odborníků v oblasti počítačové grafiky, dále oblasti technologické přípravy a technologického řízení výroby obalových prostředků a designu obalů. Výrazné zaměření je realizováno do oblasti grafického softwaru a grafických aplikací. Souhrn teoretických vědomostí a praktických zkušeností vytváří pro absolventy dostatečně širokou základnu pro uplatnění v praxi nebo k zahájení studia na vysoké škole. Obsah studia poskytuje absolventům vědomosti nejen z všeobecně vzdělávacích předmětů, ale především z předmětů odborných a úzce specializovaných.

Postupná modernizace obsahové stránky oboru PG + novinka pro 2020/2021

  • od 1.9. 2013 je začleněn do vzdělávacího plánu grafiků nový předmět - digitální fotografie ve formě výběrového semináře
  • od 1.9. 2014 je začleněn do vzdělávacího plánu grafiků výuku - prostorové grafiky (3D,4D) ve formě implementace do výuky stávajících předmětů (grafické systémy, aplikační SW) a také odborných workshopů a seminářů.
  • od 1.9. 2016 jsme zařadili do učebního plánu grafiků nové zaměření navrhování a realizace herního designu - počítačové hry ve formě nepovinného předmětu a kroužku

Přijímací řízení

Příprava na přijímací zkoušky

Programovací prostředky /jazyky, SW/ školy

Učební plán

Nadstandardní programy - bonusy

IT nepovinné předměty - kroužky

Výstavy 1     2

PG - podrobný speciál

Jazyková výuka (AJ,NJ,RJ,ŠJ,FJ)

Motivační stipendium

Specializace studia

Možnosti studia na VŠ a VOŠ

Uplatnitelnost absolventů      uřád práce

Akademie programování SŠINFOTECH - KODU GAME LAB /počít. hry/

Partneři SŠINFOTECH

Co nejde koupit, naistalovat ani předstírat

 

https://www.ssinfotech.cz/media/INFORMA%C4%8CN%C3%8D%20SERVIS/grafici%20vystavuj%C3%AD%20www%20%E2%80%93%20kopie.jpg

 
Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít