Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Maturitní zkouška

„Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství.“      Phaedrus

Pro přehlednost jsme informace k MZ na této stránce rozdělily na již proběhnuvší č. 2 - nyní již nepotřebné a ty, které jsou aktuální a práve probíhají pod č.1.Pod těmito soubory neleznete dílčí pomocné soubory k maturitní zkoušce.

Informace č. 1 - aktuální dění MZ  2020/2021

Stav k 30.8.2021 - aktuální stav v procesu maturitních zkoušek MZ21 pro školní rok 2020/2021

 • Organizační zabezpečení MZ21P - zde   /řádý + 1. opravný termín/
 • k tomuto datu máme za sebou pochopitelně řádný termín jarního zkušebního období, včetně vydaných vysvědčení
 • dále již proběhnul mimořádný termín /7.-9.7.21/ jarního období
 • máme výsledky a předány nebo se předávaní hotová maturitní vysvědčení
 • jsou podány všechny přihlášky k podzimnímu zkouškovému období  MZ21P /opravné i jedna řádná/
 • tyto přihlášky jsou všechny řádně registrovány v IS Certis u Cermatu
 • jsou stanoveny termíny společné části MZ21P  i termíny profilových zkoušek MZ21P
 • je zpracováno a všem dotyčným bylo rozesláno organizační zabezpečení MZ21P
 • od 16.8. budou všem dotyčným maturantům distribuovány ŘŠ pozvánky k MZ21P
 • MZ21P společná část - didaktické testy  1. - 3. 9. 2021 /opravné zk. 2 student; řádné zk. 1 student /
 • MZ21P profilová část - didaktické testy  1. - 3. 9. 2021 /opravné písemné zk. 4 studenti/
 • Maturitní kalendář, kde je vše podstatné z hlediska dalších možných termínů naleznete - zde

Informace č. 2 - činnosti a události, které již proběhly -  MZ  2020/2021

 • didaktické testy společné části SČ MZ21. Výsledky jste všichni, kdo měl oprávnění DT konat, obdrželi 7.6. mailem přes systém Certis od ŘŠ
 • poučení pro úspěšné řešitelé DT , kteří vykonali všechny předepsané zkoušky MZ2021
 • distribuce maturitních vysvědčení Cermatem a poté se budete řídit pokyny TU, kteří vám vysvědčení vydají letos miomořádně v covidovém režimu dle individuální třídní procedury
 • pro neúspěšné řešitele DT - pokyny níže
 • mimořádný termín DT /dále MT/, který je vypsán na 7. – 9. července 2021 jsou Cermatem přihlášeni neúspěšní řešitelé automaticky.
 • MT na spádové škole ve FM, což bude známo až po určení Cermatem /není příliš podstatné/.
 • pozvánka k mimořádnému termínu - mimoořádný termín se nezapočítává do procedury opravných termínů, čili pokud by někdo opět neuspěl, další možný pokus je na podzim a poté ještě třetí a poslední pokus do pěti let od data konání prvního pokusu

Dílčí dokumenty a soubory k MZ 2020/2021
Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu  maturitních zkoušek - zde
Žádost o komisionální opravnou nebo náhradní zkoušku /OZ-NZ/ - jak postupovat?
Otázky a odpovědi /vše o MZ, ukončení studia, statut studenta apod./ - zde
Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021... více
Nahrazení povinné zkoušky konané z cizího jazyka (AJ) v rámci profilové části MZ - podrobnosti  - žádost 
Uznávání mezin. certifikač.standardů ICT (ECDL,Cisco atd.) v rámci profilové části MZ - podrobnosti
Informace  garanta ke změnám v organizaci a průběhu testování ECDL - podrobnosti
Maturitní zpravodaj MŠMT A CERMAT - zde
Pomocník pro distanční přípravu k DT MZJ21 /určeno pro SI4A,SI4B,PS4,PG4/.
Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky
Distanční příprava DT MZJ21 /zdroj ČŠI/ - zde
APLIKACE inspissetmobile
Infografika - MZJ21

Dotazy, které jsou spojeny s  maturitní zkouškou 2021, směřujte na ŘŠ kdykoli 777 900 010   reditel@ssinfotech.cz

 

 

 

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování Suplování Změny v rozvrhu
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít