Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Žádost o OZ-NZ - jak postupovat?

V případě, že jste v 1. pololetí měli jednu nebo více nedostatečných, nebo jste měli neklas, dále jste řádně přihlášení k vykonání MZ v jarním termínu a chcete v tomto termínu maturovat (dále jen MZ21J), postupujte takto:

 1. Na webu školy /nebo pod textem/ si stáhněte žádost o komisionální nebo náhradní zkoušku z důvodu neprospěchu nebo neklasifikování /je to jeden tiskopis/.
 2. Vyplňte dle pokynů a doručte řediteli školy /ŘŠ, nebo sekretariát/ bezodkladně buď osobně nebo sken mailem.Kontakty jsou uvedeny níže.
 3. Mailem obdržíte kladné rozhodnutí o možnosti zkoušku/ky vykonat v určeném období /16. 2.- 31. 3. 2021/
 4. Poté bez odkladu kontaktujte příslušného vyučujícího /nebo více/ a dohodněte si konzultaci, obsah, objem termín a formu zkoušky/zkoušek
 5. Zkouška/ky jsou vždy komisionální. Hodnocení zkoušky/ek vám bude oznámeno zpravidla nejpozději týž den, kdy zkoušku konáte, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne konání zkoušky. Protokol o konání a výsledku zkoušky/ek předá předseda zkušební komise třídnímu učiteli, který v případě nezletilosti zkoušeného podá neprodlaně zprávu o negativním hodnocení zákonnému zástupci na adresu uvedenou v žádosti.
 6. Konání komisionální zkoušky (ať už opravné nebo náhradní) je nově od 15. února 2021 umožněno prezenční formou. Současně zůstává v platnosti možnost konání komisionálního přezkoušení on-line. Doporučujeme předem stanovit podmínky, aby byla zajištěna objektivita zkoušky (webová kamera, mikrofon, určený čas a prostředí).
 7. Maximální počet náhradních zkoušek v konaných v jeden den není limitován, ale doporučujeme jejich konání pro žáky dle dohody s vyučujícím rozumně rozložit. V případě, že nedojde k dohodě vyučujícího se studentem, aplikuje se ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb.,)
 8. V případě úspěšného složení všech zkoušky/ek, při splnění ostatních výše uvedených podmínek, splňujete všechny požadavky pro konání MZ v jarním termínu.
 9. V případě, že budete hodnocen z jakékoli zkoušky stupněm nedostatečný, můžete se v souladu s § 9, odst. 9, školského zákona odvolat proti tomuto rozhodnutí k ŘŠ do 3 pracovních dní a požádat ho o přezkoumání výsledku. Přezkumné řízení vede vždy ŘŠ nebo jím pověřený zástupce /jednatel společnosti/.
 10. Pokud žák požádá o vykonání opravných nebo náhradních zkoušek v termínu do 31. března 2021, ředitel školy takové žádosti musí vyhovět. Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021. Pokud žák úspěšně vykoná opravné nebo náhradní zkoušky v období od 1. dubna do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021.Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky.
 11. Proto je zapotřebí velmi zvážit, zda se cítíte na to se připravit a zvládnout OZ a NH v mimořádném termínu do konce bžezna 2021, nebo si dobu na vykonání  OZ nebo NZ rozložit .

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ŘŠ 777 900 010

Žádost o komis. opravnou nebo náhradní zkoušku z důvodu neprospěchu nebo neklasifikování za 1. pololetí - zde

 1.  
Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování Suplování Změny v rozvrhu
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít