Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Setkání s rodiči přijatých uchazečů

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Setkání přijatých uchazečů a jejich rodičů s vedením školy k zahájení školního roku 2017- 2018

Úvodem bychom Vám /všem uchazečům a jejich rodičům/ chtěli poděkovat za přízeň a důvěru, kterou jste projevili podáním přihlášky ke studium na naší škole, a to bez rozdílu pořadí, které jste na přihlášce uvedli. V dnešní době, kdy existuje na trhu škol obrovská konkurence a poptávka /počty žáků ZŠ/ stagnuje nebo se snižuje, si toho nesmírně vážíme. Chci Vám také upřimně poděkovat za Váš přístup k celému složitému procesu přijímacího řízení, který přispěl k jeho transparentní, kultivované a pohodové atmosféře, jenž vycházela z vzájemné úcty, informovanosti a důvěry obou stran. Děkuji!   Mgr. Radan Nachmilner - ředitel SŠINFOTECH

Určitě se sluší opětovně i touto cestou pogratulovat všem přijatým nováčkům bez rozdílu oborů a popřát jim mnoho úspěchů v nadchazejícím studiu.

Setkání je již tradičně realizováno v červnu, tedy ještě před zahájením školního roku. Účastní se ho rodiče úspěšných uchazečů - tedy již přijatých studentů. Kromě rodičů pochopitelně rádi přivítáme také budoucí „prvňáky“. Letos setkání proběhne 27. června 2017 (úterý) od 15,30 hodin ve školní jídelně. Setkání se zúčastní management školy, vedoucí oddělení IT, správce sítě, vedoucí oddělení pro výuku cizích jazyků, vedoucí oddělení personálních a e-learningových programů a pochopitelně třídní učitelé. Hlavní náplní tohoto setkání je Vás s předstihem seznámit se vším, co je podstatné pro studenta, ale i pro Vás rodiče před nástupem do školy 1. září 2017

Pozvánka na tuto schůzku /s programem/ je také součástí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu, kterou jste obdrželi  u příležitosti předání zápisových lístků, rozhodnutí a podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání. Základní obsahové výstupy z tohoto setkání obdržíte na místě i v listinné podobě.

Pokud se setkání nebudete moci zúčastnit informujte prosím ředitele školy na mail /kvůli přehledu prezentace/. Nejen pro Vás,ale pro všechny pochopitelně připravíme výstupy z této schůzky v elektronické podobě na našem webu /kategorie pro uchazeče-prvňáky/.

Program:

 • Představení vedení školy, třídních učitelů a vedoucích klíčových oddělení školy
 • Informace o organizaci nového školního roku (obdržíte již také rozvrh hodin)
 • E - learning SŠINFOTECH - použití SW pro elekt. formy vzdělávání, elektr. třídní kniha, elektr. podpora výuky, EduBase, Moodle
 • Použití personálních softwarů pro studenty a rodiče (elektronický index + docházka = SAS)
 • Školní sítě a jejich využití, bezpečnostní ICT pravidla SŠINFOTECH
 • Informace vedoucího programu síťové academy CISCO, Microsoft a IBM academic
 • Informace o učebnicích, zajištění objednávky specializované odborné literatury pro výuku AJ
 • Informace o technických podmínkách organizace výuky ( stravování, šatny, RH apod.)
 • Informace o možnosti zakoupení a pořízení notebooku nebo PC školou
 • Informace o adaptačním, lyžařském a jazykovém kurzu pro studenty 1. ročníků
 • Diskuze

Poznámky:

V průběhu schůzky si již můžete zakoupit stravovací čip /100 Kč/, bude přítomna i vedoucí školní jídelny;můžete se tak na začátku školního roku vyhnout nepříjemným frontám - školní stravování

Těšíme se na v průběhu v průběhu Vaši účast.

777 900 010    mailto: reditel@ssinfotech.cz


                                                               Mgr. Radan Nachmilner – ředitel SŠINFOTECH

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít