Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Konečné výsledky - rozhodnutí

Rozhodnutí ŘŠ o přijetí a nepřijetí

  • dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků v informačním systému, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati, včetně publikování hodnocení za všechny části přijímacího řízení dle kritérií
  • na  základě § 60j odst. 5 školského zákona zveřejníme současně tyto výsledky i na webu školy a dále na veřejně přístupném místě ve škole /prostor ředitelství školy / 4. poschodí - informujte se na recepci školy v přízemí/ / zveřejnění bude po dobu minimálně 15 dnů od jejich publikování
  • rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se nevyhotovuje a nezasílá, nečiní se záznam do spisu.

Uchazeči v systému, na webu školy nebo na vývěsce ve škole uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.

Konečné výsledky přijímacího řízení // Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí ke studiu  // Zveřejněno 15. 05. 2024 // 0:52

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PROGRAMOVÁNÍ - INTERNET VĚCÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Jak postupovat dále?
 
Info pro přijaté uchazeče:

A/ chci nastoupit - sledujte pokyny školy na webu, kde najdete přesné informace /podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání + volba druhého cizího jazyka /NJ-RJ-ŠJ/ + plánované slavnostní setkání rodičů přijatých uchazečů a uchazečů s vedením školy / motivační školné = stipendium

informace o termínech podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání /nutná osobní návštěva/  ÚT - PÁ // 28. - 31. 05. 2024 // od 8,00 do 16,00 hodin na sekretariátu školy. Termín a přibližný čas si můžete domluvit telefonicky na 734 889 520 nebo 777 900 010.

B/ nechci nastoupit - v případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola /24.5./. Škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech. Znamená to de facto odmítnutí rozhodnutí o přijetí v daném kole přijímacího řízení. Z 1. kola přijímacího řízení se vzdáním se práva na přijetí diskvalifikujete a budete se muset na volná místa hlásit až ve 2. kole. To s sebou nese pochopitelně důvodná rizika, a proto tuto možnost odpovědně zvažujte. Pokud se uchazeč vzdá přijetí (může tak činit volnou formou, při podání přihlášky elektronicky i přes zaručenou komunikaci v DiPSy).


Info pro nepřijaté uchazeče:

Odvolání // Odvolání může uchazeč podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání přes Dipsy podávat nelze.

Komentář k odvolání zdroj:https://www.prijimaci-zkousky.cz/neprijeti-na-ss-co-dal/ ..... Díky změnám v přijímacím řízení (prioritizace SŠ v přihlášce a přiřazování právě na 1 SŠ dle nového algoritmu) již ztrácí odvolání proti nepřijetí smyl. Formálně se zachová, ale předpokládá se minimální využití. Odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení. Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.


Předpoklad konání 2. kola PŘ // Informaci o konání případného 2. kola PŘ sdělíme prostřednictvím Dipsy i webu školy v zákoném termínu bez zbytečného odkladu.

Mgr. Radan Nachmilner, v.r.  / ředitel SŠINFOTECH, s.r.o.

 

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít