Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Přátelská atmosféra a pohodové klima

Společně jde vše snáz!

Velmi hodnotným a mnohdy na jiných školách vzácným znakem, který je pro profesionální a efektivní charakter výuky nezbytný, je přátelská atmosféra a ovzduší důvěry mezi dvěma hlavními "tábory" vzdělávacího procesu. Studenty a pedagogy SŠINFOTECH. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že studenti se svými učiteli společně připravují četné projekty, které modernizují obsah výuky jednotlivých oborů (např. 3D design, IBM academic, maturitní semináře apod.). Studenti ve spolupráci se správcem sítě zabezpečují činnost i kontrolu školní wifi, samostatně realizují specializované workshopy pro všechny studenty (jak IT, tak i PG). Prezentace školy na veřejnosti je dlouhodobě realizována v těsné spolupráci pedagogů se studenty, kteří jsou dominantní pozitivní reklamou SŠINFOTECH (trh studijních oborů, dny otevřených dveří, soutěže pro žáky ZŠ i organizační pomoc při přijímacích zkouškách). Je nutné připomenout, že na těchto aktivitách se významně a v četném zastoupení podílí i absolventi školy, kteří mimochodem realizují na škole své bakalářské a diplomové práce nebo předávají formou přednášek své zkušenosti z pracovního působení v IT sféře svým následovníkům, z řad současných studentů.

Absolventi školy se také podíleli na přímém vedení odborných seminářů (např. internetové prezentace) maturitních ročníků, které od letošního roku kvalitativně výrazně pozvedly úroveň přípravy k maturitní zkoušce. Navíc musíme připomenout, že na škole působí v pozici vyučujících tři absolventky školy jako vyučující, jazyka českého, angličtiny, grafiky a designu a jejíchž pedagogická a odborná činnost je studenty hodnocena velmi pozitivně.

Je jasné, že se na škole našlo a najde i pár studentů, kteří budou mít opačný názor, který nebude korespondovat s výše uvedeným, ale to je přirozené. Povětšinou jsou to ti méně úspěšní nebo dokonce ti, kteří museli ukončit studium nebo sami přestoupili na jiné školy. Ale jak již bylo uvedeno……to je v životě studentském přirozené a stává se to.

Objektivním měřítkem vnitřního klimatu školy je většinové hodnocení samotných studentů, rodičů abiturientů, ale i inspekčních skupin anebo jen tak …….veřejnosti. A tím nejprokazatelnějším měřítkem je skutečnost, že škola, je i přes obrovskou konkurenci ostatních státních i soukromých škol v oblasti výuky IT, přes fakt, že zde /během studia/ je určitý finanční vstup/školné/ i přes v poslední době celospolečenský negativní náhled na soukromé školství soustavně zcela zaplněná ve všech oborech a trvale hodnocena jako příkladné, špičkové vzdělávací zařízení regionu.

Závěrem je důležité připomenout všem pravdivou myšlenku, která je neoddiskutovatelná, a která platí za všech okolností a ve všech oblastech společenského života, nejen ve školství.

Školy nejsou, obrazně vyjádřeno státní, církevní a soukromé, ale jen dobré a špatné!                  

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít