Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Setkání s rodiči přijatých uchazečů

Střední škola informačních technologií, s.r.o.

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Tradiční setkání přijatých uchazečů a jejich rodičů s vedením školy k zahájení školního roku 2021 - 2022  .......je již tradičně realizováno v červnu, tedy ještě před zahájením školního roku. Účastní se ho rodiče úspěšných uchazečů - tedy již přijatých studentů, kteří odevzdají v zákonném termínu zápisové lístky. Kromě rodičů pochopitelně rádi přivítáme také budoucí „prvňáky“. Letos setkání proběhne 29. června 2021 (úterý) od 15,30 hodin ve školní jídelně /termín, čas a organizace setkání jsou sděleny zde na webu a v rozhodnutí o přijetí/. Setkání se zúčastní management školy, vedoucí oddělení IT, správce sítě, vedoucí oddělení pro výuku cizích jazyků, vedoucí oddělení personálních a e-learningových programů a pochopitelně třídní učitelé. Hlavní náplní tohoto setkání je Vás s předstihem seznámit se vším, co je podstatné pro studenta, ale i pro Vás rodiče před zahájením studia. Součástí schůzky bude i "přijímací tombola Top Bonus", kdy vaše registrační číslo v PŘ, bude sloužit jako soutěžní kupón pro losování o hlavní cenu, dvě vedlejší a tři dodatkové ceny, které obdrží vylosovaný přijatý uchazeč. Ceny do TopBonus věnovaly jednatelé společnosti, ředitel SŠINFOTECH a partner školy. Podmínky slosování budou zveřejněny 3 dny před setkáním. Losování se pomyslně účastní i nepřítomný uchazeč/i.

Pozvánka na tuto schůzku /s programem/ je také součástí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu, kterou jste obdrželi u příležitosti předání zápisových lístků, rozhodnutí a podpisu smlouvy o poskytnutí vzdělání. Základní obsahové výstupy z tohoto setkání obdržíte na místě ve stručné listinné podobě a budou také publikovány elektronicky na webu školy. V případě, že se nebudete setkání moci účastnit, informujte o této skutečnosti ředitele školy nebo AŘŠ / reditel@ssinfotech.cz    skola@ssinfotech.cz/

Těšíme se na Vaši účast.

777 900 010 mailto: reditel@ssinfotech.cz


Mgr. Radan Nachmilner – ředitel SŠINFOTECH

Poslední změna:
Galerie Ze života školy Rozvrh hodin Rozvrh vyučování
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít