Microsoft AcademyMicrosoft Academy logo

MikroTikMIKROTIK logo

IQRF

IQRF logo

Adobe Illustrator logo

Adobe Photoshop logo

Adobe InDesign logo

Autodesk logo

CiscoCisco logo

ECDLECDL logo

IBMIBM logo

CINEMA logo

COREL logo

Zahr. jazykově-vzděl. pobyt pro žáky

SŠINFOTECH  je zapojena do projektu OPVK, číslo výzvy č. 56

Název projektu:     Nauč se anglicky v Londýně

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK - podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Šablony klíčových aktivit - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cílová skupina - žáci středních škol:

Šablona č. 4 - zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Číslo klíčové aktivity - 4

Název klíčové aktivity - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK
Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cíle realizace klíčové aktivity - Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis realizace klíčové aktivity
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Cílová skupina a její popis
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.

Dokumentace projektu:

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Veřejná zakázka - zadávací dokumentace

Veřejná zakázka - výsledek VZ - dokumentace

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít