Microsoft Academy

MikroTik

IQRF

Cisco

ECDL

IBM

Hlavní menu

Zahr. jazykově-vzděl. pobyt pro žáky

SŠINFOTECH  je zapojena do projektu OPVK, číslo výzvy č. 56

Název projektu:     Nauč se anglicky v Londýně

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK - podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Šablony klíčových aktivit - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cílová skupina - žáci středních škol:

Šablona č. 4 - zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Číslo klíčové aktivity - 4

Název klíčové aktivity - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK
Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cíle realizace klíčové aktivity - Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis realizace klíčové aktivity
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Cílová skupina a její popis
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.

Dokumentace projektu:

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Veřejná zakázka - zadávací dokumentace

Veřejná zakázka - výsledek VZ - dokumentace

Poslední změna:
Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít